UAB  „Audomaras“   yra atestuota Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos. Atestato Nr. 2070.

Įmonei suteikta teisė atlikti būsto, viešosios paskirties, gamybos statinių bendruosius statybos, rekonstravimo, remonto, apdailos bei nekilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo, restauravimo darbus ypatingos svarbos statybos objektuose.

2006 metais spalio mėn.  įmonė baigė diegti  kokybės vadybos sistema. Pradinio audito metu nustatyta, kad ji atitinka LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus šiuose išvardintuose veiklos srityse:

Atitikties sertifikato registracijos Nr. 9000-106

 

Kiekvienais metais įmonė auga ir tobulėja, žengia spartų žingsnį su pažangiomis statybinių medžiagų technologijomis, ir šiuolaikine statybine įranga ir  technika, kuri užtikrina greitą ir kokybišką darbą įvairios apimties ir paskirties objektuose.

Plėsdama veiklą 2005 metais  įmonė įkūrė statybinių mechanizmų ir technikos nuomos  padalinį.